Phoebe o gänget

Phoebe o gänget

Om bloggen

Hej alla. Nu har vi startat upp en blogg om Birca, dess hästar o människor. Här kommer vi att skriva om saker som händer här på Birca, tankar, idéer m m. Dessutom är tanken att sidan skall fungera som ett diskussionsforum för dig som är intresserad av klassisk ridning. Till att börja med är det endast jag o Marina som kan göra inlägg här. Vill även du kunna göra det? Maila då mig på cas.birca@telia.com eller prata med mig i stallet. /Carina

Korriering eller skolning?

Klassisk dressyrPosted by Carina Sun, June 26, 2011 18:00:30

Vad innebär ovanstående uttryck för dig när det gäller hästutbildning? Jag har t.ex fått frågan i anslutning till användandet av flexions och varför man gör dessa? Dvs om flexions är en "korrigeringsridning" eller något man gör regelbundet som "träning"/skolning?

Enligt min uppfattning är det mesta vi gör med våra hästar en fråga om skolning. Vad vi än gör med hästarna så lär vi dem saker - oavsett om vi är medvetna om det eller ej! Just när det gäller flexions så vill man lära hästen ett visst förhållningssätt till bettet och ryttarens hand. Beroende på vilka tidigare erfarenheter hästen har av dessa kan det vara olika svårt för hästen. Det är i allmänhet mycket lättare att lära en unghäst flexions än en äldre häst som har (kanske) negativa erfarenheter av bettet o ryttarens hand. När hästen väl är skolad gör man oftast bara en kort test av att "det funkar även idag". Det mesta vi gör när vi tränar våra hästar hamnar under samma tankemodell.

"Korrigeringsridning" däremot är (för mig) de få gånger när man måste få hästen att upphöra med ett direkt farligt beteende t.ex stegring eller liknande. Det kan då i vissa sällsynta fall innebära en ren bestraffning ex med spöet. Innan man gör en sådan korrigering måste man dock försöka klura ut vad som orsakat problemet och om verkligen en bestraffning är befogad och rätt väg att gå. Istadighet beror ofta på att hästen inte förstår eller inte förmår! Om den inte förmår beror det i sin tur väldigt ofta på fysisk stelhet och/eller smärta! Att i det läget bestraffa/korrigera hästen är ganska meningslöst och dessutom korkat!

Syftet med att skola (eller OMskola) är ju istället att LÄRA hästen något och träna den såväl mentalt som fysiskt och ju mindre den skolningen är en fysisk brottningskamp desto lättare blir det för såväl ryttaren som hästen!

Flexions - det är när man lär hästen att:

a) "Ge munnen" - dvs slappna av i tunga o käke och "tugga"/"smaka" på bettet

b) Flexa - dvs böja halsen 90 grader (i skritt o möjligtvis i trav. I galopp böjer man i allmänhet mindre) åt bägge hållen. Hästen får absolut INTE ge i nacken om man inte bett om det. I flexat läge skall hästen "ge munnen".

c) Slappna av i nacken och komma i lodplanet (eller strax framför) med nosen.

Ordningsföljden av dessa tre flexions är absolut. Att hästen i alla situationer "ger munnen" är prio ett! Att hästen kommer med nosen i lodplanet får inte ske förrän de två första delarna är uppfyllda! Hästen får ALDRIG komma bakom lodplanet med nosen - detta korrigeras ALLTID (med hjälp av yttertygeln).

Ovanstående är viktigt eftersom en häst som lärt "knäppa av" i nacken utan att först gett munnen och ha förmågan att böja sig i halsen åt båda hållen blir en häst som inte ärligt går på tygeln. Den hästen är det svårt att få en ärlig o mjuk kontakt med via bettet och den har ofta även svårt att följa ryttarens hand i olika riktningar eftersom den inte är skolad i munnen.

PÅ TYGELN bygger på AVSPÄNNING och ACCEPTANS och ryttarens främsta uppgift är att följa hästens mun medan hästens är att följa ryttarens hand! smiley

Fick fler ryttare lära sig flexions så skulle färre hästar behöva hårt åtdragna nosgrimmor, specialbett och/eller stångbett, hjälptyglar osv! Dessa utrustningar som bygger på att hindra uttryck för smärta/obehag, förstärka ryttarens inverkan via hävstångseffekt (antingen direkt via ett stångbett eller mera "indirekt" via olika hjälptyglar) osv....

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.